Muskuļu Masas Palielināšana Mājas Apstākļos, Muskuļu Masas

Izskaidrotas zvana opcijas

IETEICAMA: LABĀKAIS CFD BROKERS

Nepieskarieties uzlādējamam akumulatoram ar kailām rokām, ja tam radusies noplūde. Akumulatora noplūdes gadījumā konsultējieties ar tuvāko Sony izplatītāju, jo akumulatora šķidrums var palikt Walkman atskaņotājā. Ja šķidrums iekļūst acīs, neberzējiet acis, jo tā varat izraisīt redzes zudumu. Mazgājiet acis ar tīru ūdeni un konsultējieties ar ārstu.

Full text of hp_manual_c00364986 - Internet Archive

Varat iestatīt CLEAR BASS vērtības un 5 joslu izlīdzinātāju, kā pielāgotos iestatījumus. Iestatījuma CLEAR BASS vērtības palielināšana ļauj Walkman atskaņotājam atskaņot dinamiskas, zemas basa jeb zemfrekvences skaņas bez kropļojumiem pat lielā skaļumā.

Flash zvans uz Android - Iesācējiem - 2020

Ar vilkšanas un nomešanas paņēmienu pārsūtītie satura, piemēram, mūzikas datu hierarhijas līmeņi, var nebūt pareizi. Ievietojiet saturu attiecīgā mapē un hierarhijā.

Traffic-assist-z302-beckerlv

Austiņu uzgaļi izolē jūsu ausis. Tāpēc ņemiet vērā, ka pastāv risks iegūt ausu vai bungādiņu bojājumus, ja uz austiņu uzgaļiem tiek izdarīts liels spiediens vai ja austiņu uzgaļi tiek strauji izņemti no ausīm. Pēc lietošanas uzmanīgi izņemiet austiņu uzgaļus no ausīm.

Full text of hp_manual_c00366240 - Internet Archive

Pirms Walkman atskaņotāja pirmās lietošanas reizes obligāti uzlādējiet akumulatoru. Akumulatora uzlādes laikā var pārsūtīt mūziku. Varat klausīties mūziku, tiklīdz pārsūtīšana ir pabeigta.

Video attēla lielums tiek mainīts, lai piepildītu pieejamo displeja apgabalu, saglabājot attēla samēru. Ja tiek rādīts video attēls attiecībā 9:8 ( ), tā lielums netiek mainīts. Ja tiek rādīts video attēls attiecībā 66:9 ( ), attēla labā/kreisā puse (punktētās līnijas rāmis) tiek apgriezta, lai atbilstu ekrāna lielumam.

Mēģiniet pārstartēt Walkman, ja tā darbība kļūst nestabila. Pirms Walkman atskaņotāja pārstartēšanas atvienojiet Walkman atskaņotāju no datora un pārbaudiet, vai netiek atskaņots saturs, piemēram, mūzika. Pretējā gadījumā dati var tikt bojāti.

Velciet un nometiet saturu, piemēram, mūziku vai mapes pareizā mapē, kā parādīts turpmākajos attēlos. Jūsu Walkman var atskaņot saturu, kas saglabāts katras mapes 6.- 8. līmenī. Walkman spēj demonstrēt aplāžu sērijas, kas atrodas mapes “PODCASTS” 7. līmenī.

Dziesmas, kas tika nepārtraukti ierakstītas reāllaikā vai koncerta albumā, Walkman atskaņotājā var atskaņot bez pārtraukumiem starp dziesmām. Lai dziesmas atskaņotu bez pārtraukumiem, importējiet (izvelciet) visas albuma dziesmas uzreiz FLAC, AAC vai MP8 formātā uz jaunākās versijas programmatūru Media Go un pēc tam pārsūtiet tās uz Walkman.

Maksimālā skaļuma līmeņa ierobežošanai varat vienmēr izmantot AVLS (Automatic Volume Limiter System — automātiskā skaļuma ierobežošanas sistēma). Šī sistēma nepieļauj pārmērīgu skaļumu, kas traucē citus, rada nepatīkamas sajūtas jūsu dzirdei, kā arī neļauj dzirdēt apkārtējās skaņas šī sistēma nodrošina klausīšanos patīkamā skaļumā.

Indeksā ir redzams dziesmu vai albumu nosaukumu saraksts kopā ar katru alfabēta burtu. Pārlūkojiet indeksu, nospiežot pogu ( ), lai pārvietotos uz nākamajiem vai iepriekšējiem burtiem.

Informāciju par akumulatora darbības laika salīdzināšanu, pamatojoties uz iestatījumiem, noklusējuma iestatījumiem un funkcijām, skatiet nodaļā “Akumulatora darbības laiks”.

Ja vienums [ Mono/Auto ] ir iestatīts kā [ Auto ], uztveršanas jutīgums tiek iestatīts automātiski, ņemot vērā uztveršanas statusu. Iestatiet vienumu [ Mono/Auto ] kā [ Mono ].

Tas atšķiras atkarībā no vides, kādā Walkman atskaņotājs tiek izmantots, taču vidēji iebūvēto atkārtoti uzlādējamo akumulatoru var uzlādēt aptuveni 555 reizes. Akumulatora darbības laiks kļūst īsāks un ietilpība samazinās atkarībā no uzlādes vai lietošanas reižu skaita, kā arī no vides, kurā tas tiek lietots. Ja lietojamā akumulatora darbības laiks samazinās uz pusi no normālā lietošanas laika pat pēc pilnas akumulatora uzlādes, akumulators ir jānomaina.

SĀCIET KRIPTOVALŪTAS TIRDZNIECĪBU

Atstājiet savu komentāru