Mifid ii pielikuma finanšu instrumenti

IETEICAMA: LABĀKAIS CFD BROKERS

Lai nodrošinātu efektīvu NILLTFN risku identificēšanu, novēršanu un ēnu ekonomikas samazināšanu, veicami grozījumi NILLTFNL. Lai novērstu un nepieļautu neklātienes identifikācijas procesā klienta anonimitātes saglabāšanu un mazinātu risku, ka potenciālie klienti uzdodas par citām personām, kā arī ņemot vērā pārrobežu darījumu raksturu nebūtu vēlams virtuālo valūtu tirdzniecības (apmaiņas) vietām veikt klientu neklātienes identifikāciju bez papildus izpētes pasākumu veikšanas, ., paredzot, ka šiem subjektiem jāveic klientu padziļinātā izpēte un jāiegūst papildu informācija par klientu.

-Latvijas Republikas tiesību akti

Patērētājs-ierīce un ierīce-ierīce sadarbības nodrošināšana, piemēram, viedā rezervācija (māju/dzīvokļu  īre/izmantošana, automašīnu/riteņu īre) viedās ierīces (TV, mūzikas iekārtas, ledusskapji, veļas mazgājamās mašīnas) saistītie transportlīdzekļi (visu transportlīdzekļa raksturlielumu un notikumu uzkrāšana, problēmu diagnosticēšana, kontakti ar servisu sniedzējiem).

Pamatnostādnes - ESMA

OECD CRS paredz nodokļu administrācijām visā pasaulē saņemt informāciju no finanšu iestādēm un automātiski reizi gadā apmainīties ar šo informāciju par attiecīgo valstu nodokļu maksātājiem. OECD CRS ir pievienojušās jau vairāk nekā 655 valstis – ., Eiropas Savienības dalībvalstis,  Argentīna, Azerbaidžāna, Barbadosa,  Bermudu salas, Gibraltārs, Indija, Islande, Kaimanu salas, Kolumbija, Krievija, Ķīna, Meksika, Koreja, Seišelu Republika, Dienvidāfrikas Republika un daudzas citas.

Likumprojekta „Izslēdzošā ieskaita piemērošanas atvasināto

Lai identificētu virtuālo valūtu pakalpojumu sniedzējus un veiktu to uzraudzību, iesakām papildināt NACE klasifikatoru ar atsevišķu NACE kodu – darbības ar virtuālajām valūtām/virtuālās valūtas pakalpojumu sniedzēji.

Normatīvie akti - PrivatBank

Vienlaikus jāņem vērā, ka darījumi ar virtuālo valūtu, kas atspoguļoti grāmatvedības dokumentācijā atbilstoši jomu regulējošajos tiesību aktos noteiktajam, ir ietverami ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē un atbilstoši Uzņēmumu ienākuma likuma vispārējiem noteikumiem  ir pakļauti uzņēmumu ienākuma nodokļa uzlikšanai.

PricewaterhouseCoopers - MindLink ES vienotā finanšu

Banka ir reģistrēta ASV nodokļu institūcijā un tai ir piešķirts starptautiskais identifikācijas numurs (Global Intermediary Identification Number, GIIN) . Ziņojums tiek sniegts pēc modeles 6 IGA (Reporting Model 6 FFI).

) līdz sagatavot grozījumus likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, lai noteiktu kārtību, ar nodokli apliek ienākumu no virtuālās valūtas atsavināšanas

Kārtību, kādā tiek izskatīti klientu iesniegumi/sūdzības, reglamentē AS “PrivatBank” Vispārējie darījumu noteikumi, kas ir pieejami Bankas mājaslapā Vispārējo darījumu noteikumu termini, jēdzieni un galvenie nosacījumi.

Lai piemērotu iegādes izdevumus un pārrēķinātu nodokli, piemērojot nodokļa 75% likmi, fiziskā persona – Latvijas nerezidents – ieturēto nodokli norāda pārskata perioda deklarācijā par ienākumu no kapitāla pieauguma un gada kapitāla pieauguma ienākuma precizēšanas deklarācijā, kuru iesniedz, sākot ar pēctaksācijas gada .

Viedie līgumi pēc būtības ir datorprogrammas blokķēdē. Neveiksmīga, kļūdaina vai ļaunprātīga datorprogramma (viedais līgums) ienes blokķēdē, kurā tā realizēta, būtiskus riskus un apdraud darbību. Viedo līgumu nodrošināšanas platformu izstrādātāji attīsta tehnoloģijas, lai aizsargātos pret destruktīvu rīcību. Viedo līgumu kvalitātes uzlabošanai un atzīšanai juridiskajā praksē būtu nepieciešama standartizācija un noteiktu juridiskā rakstura prasību piemērošana. Tomēr pagaidām viedie līgumi vēl ir agrīnā attīstības stadijā, sarežģīti un grūti izprotami ekonomisko un juridisko jomu ekspertiem.

Zaudējumus, kas radušies no kapitāla aktīvu – virtuālās valūtas – atsavināšanas, var segt tikai ar pozitīvu kapitāla pieaugumu, kas radies, atsavinot šā paša veida kapitāla aktīvus.

Banka izvērtē fiziskās personas, kurai  ir atvērts finanšu konts Bankā, atbilstību tiešajiem vai netiešajiem FATCA likuma subjekta kritērijiem, lai noteiktu vai Klients ir FATCA likuma subjekts:

Šā gada 76. februārī pēc augsta līmeņa apaļā galda diskusijas par virtuālajām valūtām Briselē, Eiropas Komisijas viceprezidents V. Dombrovskis atzina, ka sākotnējie virtuālo valūtu piedāvājumi ( Initial Coin Offering) (turpmāk ICO) kļuvuši par veidu inovatīviem uzņēmumiem piesaistīt būtiskus investīciju apjomus. Tā ir iespēja, bet vienlaikus pastāv būtiski riski investoram,

EMIR attiecas uz ārpusbiržas atvasinātajiem finanšu instrumentiem, piemēram: nākotnes darījumiem, iespēju darījumiem, mijmaiņas darījumiem un FX darījumiem ar daļējo segumu.

SĀCIET KRIPTOVALŪTAS TIRDZNIECĪBU

Atstājiet savu komentāru